Forsikringer og skader

Borettslagets eiendommer er forsikret i W.R. Berkley Ins. Norway NUF med polisenummer 101470.1.

Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Skader på bolig skal meldes til borettslaget. Skaden skal også meldes forsikringsselskapet Berkley på tlf. 23272454/23272455 på dagtid pg tlf. 67552500 ellers i døgnet